033 - 253 41 70
Vraag direct een offerte aan

U heeft een nog een krediet lopen waarop u niet of bijna niets aflost? Dan volgt hier zeer belangrijke informatie voor u!

Lees de pagina hieronder goed en aandachtig door. Dit kan veel problemen in de toekomst voorkomen.

Vraag
hier uw
offerte
aan!U heeft ervoor gekozen om een krediet af te sluiten met zeer lage maandlasten omdat u waarschijnlijk het voornemen had door extra aflossingen dit krediet eerder dan gepland terug te betalen. Een goede keuze, maar wij merken in de praktijk dat hier wel eens iets tussen komt waardoor dit voornemen niet gerealiseerd wordt of kan worden. Onze dienstverlening omvat o.a. het bijhouden van de ontwikkelingen in de markt, en het tijdig reageren op deze ontwikkelingen. Dat kunnen prettige ontwikkelingen zijn, maar ook minder prettige. Om te voorkomen dat u direct geconfronteerd wordt met een ontwikkeling die u niet heeft voorzien, en waar u ook niet op zit te wachten is het verstandig al vooraf maatregelen te nemen. Daarover gaat dit bericht. Wij adviseren nl. om een krediet waarop u alleen rente betaalt of een zeer laag maandbedrag (1%) spoedig om te zetten naar een persoonlijke lening of het maandbedrag te verhogen zodat er meer en structureel wordt afgelost. 

Indien u een krediet heeft lopen (via ons kantoor afgesloten of wellicht elders) waarover u alleen rente betaalt of waarop u eigenlijk al jaren niets of weinig aflost (omdat u regelmatig de beschikbare ruimte weer opneemt) zal er op (korte) termijn waarschijnlijk iets gaan veranderen. U heeft hierover inmiddels van de bank en van ons kantoor al diverse brieven en/of e-mails ontvangen.

Maar ook wanneer u een krediet heeft lopen bij uw eigen bank, zoals ABN AMRO Bank, Rabobank, ING bank of bij een financieringsmaatschappij zoals Findio, Freo, Defam, Interbank, Qander, Santander, Nationale Nederlanden of De Nederlandse Voorschotbank, hebben wij vaak mogelijkheden voor een betere  lening. Verbeteren van uw lening kan door de manier van aflossen te wijzigen. Ons doel is dat u door een lagere rente en aanpassing van de looptijd een vaste einddatum in zicht krijgt en uiteindelijk zelfs in totaal minder terugbetaalt aan uw lening. 

De verwachting is dat op korte termijn een verplichte aflossing gaat gelden. Om uw schuld te verlagen zal er, naast de rente, ook aflossing geïncasseerd gaan worden. Dit betekent dat uw maandbedrag zal gaan stijgen. Om te bekijken of wij deze stijging voor u kunnen beperken (door mogelijke omzetting naar gunstiger condities) hebben wij actuele gegevens van u nodig. 

Wij willen voorkomen dat u geconfronteerd wordt met een stijging van uw maandbedrag waarmee u geen rekening heeft gehouden. Zeker wanneer u 50 jaar of ouder bent zal de bank een snellere aflossing willen forceren. Daarom vragen wij u om voordat het zover is met ons in contact te treden. Zodat wij samen met u kunnen kijken naar een oplossing die voor alle partijen haalbaar en wenselijk is (voor u als klant, voor ons als intermediair en voor de bank als kredietverstrekker). Om voor u de optimale mogelijkheden te bekijken om voor een structurele afbouw van uw schuld te gaan zorgdragen hebben wij uw medewerking nodig. Zonder uw medewerking kunnen wij geen voorstel doen en kunnen wij niet voor u bemiddelen tussen u en de bank om tot een betere situatie te komen. 

Wat vragen wij van u?

Wij vragen u uw actuele (financiële) situatie aan ons door te geven. Dat kan op verschillende manieren: 

  • Via deze site. Klik op deze link zodat u een nieuwe aanvraag kunt invullen en verzonden uitgaande van uw huidige (financiële) gegevens. U vult alle van toepassing zijnde velden in en klikt op "verzenden". 
  • Per e-mail. Wij verzoeken u via deze link een recente loonstrook (indien van toepassing van u beiden), een recente opgave van de woonlasten en een recente opgave van alle lopende leningen en kredieten te verzenden. 
  • Per post. Wij verzoeken u hier het aanvraagformulier te downloaden. U kunt deze volledig invullen en met een recente loonstrook (indien van toepassing van u beiden), een recente opgave van de woonlasten verzenden naar: PlùsPùnt BV, Antwoordnummer 1501, 3860 VE  HOEVELAKEN.
  • Telefonisch. U kunt bellen met een van onze adviseurs om uw huidige situatie door te nemen en af te stemmen. Op basis van deze inventarisatie wordt gekeken naar alternatieven om uw huidige schuldsaldo te gaan afbouwen. 

 

Op basis van uw huidige financiële- en persoonlijke situatie bekijken wij dan waar en hoe er mogelijke verbeteringen kunnen worden aangebracht in uw krediet. Dit met als doel tot een structurele aflossing te komen waardoor u financieel gezond(er) de toekomst in kunt gaan. 

Hoe eerder u reageert en wij een omzetting kunnen realiseren, des te beter wij een nieuw voorstel op uw situatie kunnen afstemmen. 
Bel daarom nu met onze adviseurs (033-2534170), of verstuur uw gegevens via het beveiligde digitale aanvraagformulier. In alle gevallen wordt er contact met u opgenomen zodra wij de gevraagde gegevens van u hebben ontvangen. Wij bespreken dan met u de eventuele vervolgstappen. Het is in uw belang dat u reageert. Indien wij geen reactie van u ontvangen kunnen wij niet voor u bekijken of er verbeteringen voor u mogelijk zijn. Dit kan financieel zeer nadelig voor u zijn. 

Team Beterlenen.nl

 

Hoeveel kan ik lenen?

,- per maand

,- per maand
,- per maand

U kunt maximaal
 
34.500
,-

lenen.

Vraag direct uw offerte aan!