033 - 253 41 70
Vraag direct een offerte aan

Vraag
hier uw
offerte
aan!De op deze website getoonde informatie wordt door Beterlenen.nl (onderdeel van PlùsPùnt BV) met grote zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen.

PlùsPùnt verstrekt door middel van deze internetsite alleen informatie over financiële producten of diensten van kredietmaatschappijen zoals banken, financieringsmaatschappijen en/of verzekeraars waar u uiteindelijk cliënt kunt worden. Beterlenen (PlùsPùnt)  zelf verstrekt geen kredieten maar treedt op als onafhankelijk bemiddelaar. Als zodanig kunnen wij voor u onderhandelen over de voorwaarden en acceptatiegrenzen van uw aanvraag bij acceptanten van maatschappijen. De beslissing over definitieve acceptatie ligt uiteindelijk altijd bij de maatschappij.

PlùsPùnt kan geen aansprakelijkheid accepteren voor onverhoopte onjuistheden in informatie via deze site. Hoewel PlùsPùnt alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij, net zoals alle overige organisaties die gebruik maken van het internet, niet aansprakelijk voor gebruik of misbruik door derden van informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. PlùsPùnt kan dan ook niet garanderen dat interactief gebruik van de site 100% vrij is van virussen en/of andere zaken van destructieve aard. U dient in deze zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen inzake interactief gebruik via het wereldwijde internetweb.

Links en/of verwijzingen naar sites die niet door PlùsPùnt worden onderhouden zijn slechts ter informatie opgenomen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door PlùsPùnt worden onderhouden wordt afgewezen. Aan de, met behulp van de door u verstrekte gegevens, tot stand gekomen kredietberekeningen en uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

De in de rekenmodules genoemde termijnen en gegenereerde informatie, vermelde tarieven en prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en /of wijzigingen. Aanvrager dient alle benodigde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Zowel aanvrager als eventuele partner worden getoetst (en na doorgaan van de lening ook aangemeld) bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Langdurig ziekteverzuim zou mogelijk een belemmering kunnen vormen voor het verstrekken van een krediet.

Zowel PlùsPùnt als kredietmaatschappijen behouden zich het recht voor om krediet aanvragen te weigeren. Definitieve acceptatie kan pas plaatsvinden na ontvangst en controle van de ondertekende contracten en de ter inzage gevraagde bescheiden. Deze internetsite en de inhoud hiervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Het distribueren, publiceren, overdragen, opslaan, bewerken of verveelvoudigen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PlùsPùnt.

PlùsPùnt behoudt zich het recht voor de voorwaarden in deze disclaimer te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Hoeveel kan ik lenen?

,- per maand

,- per maand
,- per maand

U kunt maximaal
 
34.500
,-

lenen.

Vraag direct uw offerte aan!