033 - 253 41 70
Vraag direct een offerte aan

Persoonlijke lening aanvragen

Een Persoonlijke Lening of Aflopend krediet bij Beterlenen.nl is een leenvorm waarbij u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing betaalt over een vaste  looptijd. Het minimale bedrag voor een Persoonlijke lening is EUR 2.500,- en dit betaalt u in 12 tot 180 vaste termijnen terug. Klik hier om een persoonlijke lening aan te vragen.

Vraag
hier uw
offerte
aan!Het product persoonlijke lening

 

Bij deze kredietvorm (ook wel Aflopend krediet genoemd) bent u een vaste kredietvergoeding (rentepercentage) overeengekomen, die behoort bij de met u afgesproken vaste looptijd.

U betaalt bij deze lening (aflopend krediet) een vaste rente en deze rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Gezien de huidige lage rente heeft u dus zekerheid. Het totaal van de nog te betalen termijnbedragen, dus rente en aflossing tesamen, heet het bruto saldo. Elk termijnbedrag bevat een deel aflossing en een deel kredietvergoeding (rente). Het aflossingsschema is gebaseerd op annuïteiten. Bij ontvangst van elk termijnbedrag wordt het aan u verstrekte bruto kredietbedrag verminderd met dit termijnbedrag. Het totaal van de nog te betalen aflossingsdelen heet het netto saldo. Dit is dus altijd lager dan het bruto saldo. U bent altijd bevoegd tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van het krediet. Dit is zonder kosten of boete. U kunt dus- net als bij een Doorlopend krediet- onbeperkt en boetevrij extra aflossen op een aflopend krediet.

Vroeger werden er bij vervroegd aflossen van de Persoonlijke Lening worden kosten in rekening gebracht. Dit omdat de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst dient te worden “opengebroken”. De hoogte daarvan is afhankelijk van het moment waarop de vervroegde aflossing plaatsvindt en wordt, naar evenredigheid, als volgt berekend:

  • 1% indien de termijn tussen de vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de kredietovereenkomst meer bedraagt dan één jaar;
  • 0,5% indien die termijn niet meer bedraagt dan één jaar; 
  • geen maximum bij een krediet van meer dan € 75.000,-

Na gedeeltelijk vervroegd aflossen wordt een nieuwe berekening gemaakt van de verschuldigde rentevergoeding. Uiteraard wordt de te betalen boeterente bij vervroegde aflossing verrekend met de niet verschuldigde rente, de zogenaamde rente-restitutie.

Geld lenen in de vorm van een Persoonlijke lening geeft u zekerheid van een vaste rente en een vast maandbedrag, gecombineerd met een vaste looptijd.

Hoeveel kan ik lenen?

,- per maand

,- per maand
,- per maand

U kunt maximaal
 
34.500
,-

lenen.

Vraag direct uw offerte aan!