033 - 253 41 70
Vraag direct een offerte aan

Leenwoordenboek

Hieronder ziet u veelgebruikte termen op het gebied van leningen, kredieten en financieringen. Komt u in uw lening- of kredietofferte een woord of opmerking tegen dat u niet direct bekend voorkomt, kijk dan hieronder wat dit inhoudt. Staat dat wat u zoekt er niet bij? Laat het onze kredietadviseurs dan even weten, zij leggen het u direct uit en zorgen dat het wordt toegevoegd aan onderstaande lijst.

Vraag
hier uw
offerte
aan!Medekredietnemer

Als het inkomen van de partner (of andere betrokkene) op verzoek van de aanvrager meegenomen dient te worden in de kredietbeoordeling en daarmee meetelt bij de bepaling van de maximale leencapaciteit, wordt de partner medekredietnemer op de overeenkomst. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst zijn dan ook van toepassing op de partner. Een medekredietnemer zal aanspraak kunnen maken op alle rechten en plichten zoals die aan het contract is verbonden.

Hoeveel kan ik lenen?

,- per maand

,- per maand
,- per maand

U kunt maximaal
 
34.500
,-

lenen.

Vraag direct uw offerte aan!