033 - 253 41 70
Vraag direct een offerte aan

Doorlopend krediet aanvragen

Het Doorlopend krediet bij Beterlenen.nl is een kredietvorm waarbij u tot de overeengekomen kredietlimiet onbeperkt mag opnemen en aflossen. Zo beschikt u altijd over een extra reserve. 

Vraag
hier uw
offerte
aan!Voordelen van een doorlopend krediet

Het Doorlopend krediet bij Beterlenen.nl is een kredietvorm waarbij u tot de overeengekomen kredietlimiet onbeperkt mag opnemen en aflossen. Zo beschikt u altijd over een extra reserve.

De minimum kredietlimiet bedraagt EUR 5.000,-. U mag altijd onbeperkt en boetevrij (extra) aflossen. Het geld dat u heeft afgelost op uw doorlopend krediet, kunt u weer opnemen tot aan uw krediet-limiet zodat u altijd geld achter de hand heeft. De rente die u betaalt hangt af van de hoogte van uw doorlopend krediet-limiet, van het opgenomen saldo op uw doorlopend krediet en van de rentestand op dat moment.  Zodra die rentestand verandert, verandert uw rente mee. De rente is dus variabel en kan worden aangepast. Deze aanpassingen lopen over het algemeen gelijk met de actuele rentestanden op de geld- en kapitaalmarkt. Dit geldt voor zowel verhogingen als voor verlagingen van de kredietrente. Daardoor kan het zijn dat het iets langer of iets korter duurt voordat uw krediet is afgelost. De rente wordt berekend over het totaal opgenomen bedrag (dus het uitstaande, verschuldigde saldo). Het aanvragen van een doorlopend krediet offerte is uiteraard altijd vrijblijvend.

U kunt bij een Doorlopend krediet kiezen uit een maandbedrag van 1%, 1,5% of 2% van de afgesproken krediet-limiet (Dit termijnbedrag bestaat dus uit rente én aflossing). Naarmate u voor een lagere maandaflossing kiest wordt ook de (theoretische) looptijd langer. Wij adviseren u echter om de maandaflossing en/of de (theoretische) looptijd altijd aan te passen aan de levensduur van het object of het doel waar u de lening voor hebt afgesloten.

Indien u voor een laag maandelijks aflossingspercentage kiest, dient u er rekening mee te houden dat het maandbedrag door de financieringsmaatschappij verhoogd kan worden indien de maandelijkse rente hoger is geworden dan de maandelijkse aflossing. Dit is vooral van toepassing indien u voor de laagste maandtermijn, 1% van de kredietlimiet, kiest. Uw maandtermijn kan dan dus omhoog gaan.

 

Periodieke saldo-opgave

Het is voor u van belang om op de hoogte te blijven van de actuele stand van uw doorlopend krediet. Daarom ontvangt u regelmatig een saldo-overzicht. Hierop vindt u alle mutaties van de voorgaande maand(en), zoals betalingen, opnames, de berekende rente per maand, de effectieve rente op jaarbasis, het bedrag dat u nog kunt opnemen en het bedrag dat u nog verschuldigd bent. Ook vindt u op dit overzicht de resterende theoretische looptijd; het aantal maanden dat u bij de actuele rentestand nog moet aflossen. Als u tenminste niets meer opneemt of niets extra aflost en de rente ongewijzigd blijft.

 

Wijze van betalen

Uw termijnbedragen worden aan de financieringsmaatschappij betaald via een machtiging tot automatische incasso ten laste van uw bank- of girorekening. De machtiging vervalt automatisch indien u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan en u het krediet schriftelijk heeft stopgezet.

 

Huidige (dure) leningen overnemen

In de meeste gevallen is het aanmerkelijk voordeliger en overzichtelijker om uw huidige leningen op te laten nemen in een nieuwe. Eeventueel kunt u voor hetzelfde maandbedrag extra geld lenen. Vooral Credit Cards en postorderkredieten rekenen vaak bijzonder hoge rentepercentages. Omzetten van deze kredietvormen kan u vaak al honderden euro's schelen. Wilt u uw bestaande lening(en) omzetten, vraag dan in het aanvraagformulier een nieuw kredietbedrag aan inclusief de in te lossen lening(en).

 

Eerder behoefte aan een extra kredietbedrag??

Als uw financiële situatie het toelaat, kunt u een nieuw doorlopend krediet afsluiten voordat uw eerste krediet geheel is afgelost. Een deel van het bedrag dat u leent, wordt dan gebruikt voor de aflossing van uw vorige kredietovereenkomst. U kunt ook een aanvraag indienen om de limiet van uw bestaande Doorlopend Krediet te verhogen.

Hoeveel kan ik lenen?

,- per maand

,- per maand
,- per maand

U kunt maximaal
 
34.500
,-

lenen.

Vraag direct uw offerte aan!